Boligene

Boligene på Solsiden, og området rundt dem, er utviklet som en helhet, primært gjennom to hovedtanker:

OVERSKUDD – Byutviklingen planlegges med en bebyggelse og et landskap som gir kvaliteter tilbake til byen, som byr på et opplevelsesmessig tilskudd. Det legges derfor opp til generøse park- og plassrom langs sjøfronten. Bebyggelsen er romdannende og utformet slik at det oppstår tydelige steder: Solsiden kai med sentrumsambisjoner, sjøfrontparken med aktivitetsflater og Kvidavigås maritime miljø. Området knytter an til omgivelsene via et grøntdrag og gangbro mot Buøyskogen og skolen. Sammen utgjør de nye stedene attraktive utfoldelsesarenaer både for beboere, de som jobber i området og besøkende.

NYE STEDER – Områdets sentrale omdreiningspunkt er Solsiden kai, med anløp av byferjer og reisende til og fra. Til kaien og gaten innover ligger næringsbygg med arbeidsplasser og bykvartaler med boliger og service.

Sjøfrontparken er et bredt belte mot Stavangers skyline. Her ligger ulike aktivitetsflater, en generøs sjøpromenade og flere grønne plassrom. I Kvidavigå er dagens kvaliteter videreforedlet, med en sjøfrontpark og et felleshus, båtplasser og mange former for sjøkontakt.

Solsiden – byrom ved sjøen

Illustrasjonsfoto

Tross nærhet til det blå, står det grønne i fokus rundt boligene på Solsiden.

Solsiden vil bli et fint beplantet område. Ikke bare rundt boligene, men også i landskapsbufferen.
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto
Solsiden vil få Stavangers flotteste kaipromenade, og flere steder man kan ta en pause og bare nyte utsikten.
Illustrasjonsfoto

Landskapsbuffer

Fint beplantet og nøye lydtestet grenseområde mot Rosenberg.

Kaipromenaden

Møteplass i forkant boligene, med restauranter og uteservering.

Kontorbyggene

Disse kommer mellom buffersonen og boligene.

Kvidavigå

Oppgraderes betydelig, til en koselig badeplass.

Boligene

Framtidsrettede boliger, med smarthusteknologi.

Hva skjer på Solsiden?

Utover at det alltid er sol der, kan du holde deg oppdatert på utviklingen og reelle nyheter før de står i avisen. Klikk her for å motta nyhetsbrev.