Landskapsbuffer

Fint beplantet og nøye lydtestet grenseområde mot Rosenberg. Klikk for å lese mer.

Kontorbyggene

Disse kommer mellom buffersonen og boligene. Klikk for å lese mer.

Kaipromenaden

Møteplass i forkant boligene, med restauranter og uteservering. Klikk for å lese mer.

Boligene

Framtidsrettede boliger, med smarthusteknologi. Klikk for å lese mer.

Kvidavigå

Oppgraderes betydelig, til en koselig badeplass. Klikk for å lese mer.

Hvorfor navnet Solsiden? Fordi det sier mye om både potensielle og tiltenkte kvaliteter. Og litt om beliggenheten. Men vet du hvor det er?

Solsiden vil ligge langs sjøen, fra munningen av Pyntesundet og fram til der Rosenberg Verft er i dag.

Hva med støy fra Rosenberg? Fram til tomtegrensen vil det komme en lydskjermende landskapsbuffer. Den skrånende og fint beplantede buffersonen er nøye testet for lyd, blant annet kartlagt gjennom et detaljert støykart, for å minimere støyen fra verftet.

Mellom buffersonen og boligene kommer det dessuten flere kontorbygg – og med dem arbeidsplasser, som gjør området levende på dagtid.

Solsiden vil hovedsakelig bestå av svært moderne boliger, med beliggenhet i bakkant av en bred og lang kaipromenade. Den søndre delen av denne viser vei mot Kvidavigå, som vil bli oppgradert betydelig og bli en flott badeplass.

Men hvorfor denne iveren, spør du deg kanskje? Fordi den nedlagte delen av industriområdet har ligget brakk altfor lenge. Helt siden 2003. Det vil være synd om det fortsatte slik. Det blir nesten som å arve verdifull kunst, for så å stue den innerst på loftet.

Kunsten er å gi et uvirksomme område nytt liv og nye muligheter, slik man har klart i andre større byer. Vi håper å gjøre Solsiden til den perlen det kan bli. Først og fremst for bydelen – men som også Stavanger sentrum vil nyte godt av, med tanke på enklere sentrumstilgang for øyabuen.

Landskapsbuffer

Fint beplantet og nøye lydtestet grenseområde mot Rosenberg.

Kaipromenaden

Møteplass i forkant av boligene, med restauranter og uteservering.

Kontorbyggene

Disse kommer mellom buffersonen og boligene.

Kvidavigå

Oppgraderes betydelig, til en koselig badeplass.

Boligene

Framtidsrettede boliger, med smarthusteknologi.