Kontorbygg

Disse kommer mellom buffersonen og boligene.

Kontorbyggene vil ligge i den grønne, skrånende landskapsbufferen mellom Rosenberg og boligene på Solsiden. Den kan også bli tilgang til Rosenberg fra landskapsbufferen, som foruten et tiltalende ytre er nøye testet for å minimere støy.

Det er planlagt for flere kontorbygg, som i praksis kan bety 4000–6000 arbeidsplasser på Buøy.

Illustrasjonsfoto

Det blir også frodig rundt kontorbyggene.

Til kaien og gaten innover ligger næringsbygg med arbeidsplasser og bykvartaler.
Illustrasjonsfoto

Landskapsbuffer

Fint beplantet og nøye lydtestet grenseområde mot Rosenberg.

Kaipromenaden

Møteplass i forkant boligene, med restauranter og uteservering.

Kontorbyggene

Disse kommer mellom buffersonen og boligene.

Kvidavigå

Oppgraderes betydelig, til en koselig badeplass.

Boligene

Framtidsrettede boliger, med smarthusteknologi.

Hva skjer på Solsiden?

Utover at det alltid er sol der, kan du holde deg oppdatert på utviklingen og reelle nyheter før de står i avisen. Klikk her for å motta nyhetsbrev.