Åpenhetsloven

Erklæring om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Buøy Invest AS arbeider med å identifisere og vurdere mulige negative konsekvenser for menneske- og arbeidstakerrettigheter i våre egne og våre leverandørers aktiviteter.

Vi forplikter oss til å respektere alle internasjonalt anerkjente grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold1, samt etterleve FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter2 og utføre aktsomhetsvurderinger i henhold til OECD3 sine retningslinjer.

Alle våre ansatte og innleid personell skal etterleve disse forpliktelsene. Vi forventer også at våre forretningspartnere og vår leverandørkjede respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Buøy Invest AS vil besvare informasjonshenvendelser om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i henhold til åpenhetsloven § 6. Fyll ut skjema nedenfor og send inn din henvendelse.

  1. Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.
  2. UNGP – FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.
  3. OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (Organisation for Economic Co-operation and Development)

 

Sist oppdatert 30.05.2023

Hva skjer på Solsiden?

Utover at det alltid er sol der, kan du holde deg oppdatert på utviklingen og reelle nyheter før de står i avisen. Klikk her for å motta nyhetsbrev.