Vi trenger flere folk i sentrum!

12NYH-Kristin-Gustavsen-(1)
Share on email
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Daglig leder i Stavanger Sentrum, Kristin Gustavsen, mener flere arbeidsplasser og boliger er avgjørende for et levende bysentrum i et langsiktig perspektiv.

– Vi har et klart mål om at Stavanger sentrum skal opprettholde og styrke sin andel av varehandel i regionen. Da trenger vi flere folk som bor og arbeider i sentrum og de sentrumsnære områdene. Det viser både erfaring og undersøkelser, sier Gustavsen.

Fra 2016 til 2017 opplevde sentrum en økning på 10 % gjennom tellepunktene i gågatenettet. Varehandelsrapporter i 2017 viste en omsetningsøkning på 5,2 %.

– Deler av denne økningen skyldes næringsetablering og boligbygging i Stavanger Øst, forteller sentrumslederen, som ikke legger skjul på at sentrumsutviklingen er sårbar. – I årets Varehandelsrapport hadde sentrum nedgang. Det skyldes i stor grad at Straen Senteret reduserte antall butikker i påvente av rehabilitering og deler av Stavanger Storsenter var under oppussing i 2017.

Nå er nær alle butikklokaler i sentrum utleid og flere virksomheter melder om et positivt oppsving i omsetningen nå i 2018. Vi balanserer imidlertid på en stram line, det er ikke mye som skal til for at pendelen svinger feil vei. I et langsiktig perspektiv er det derfor viktig at det bygges nye bolig- og næringsbygg slik at flere bor og jobber i sentrum og i sentrumsnære områder, konstaterer Gustavsen.

Samarbeid mellom ulike aktører som vil sentrum vel, er en annen oppskrift for et levende bymiljø, mener Gustavsen.

– Det er økt interesse for å samarbeide om å styrke sentrum, både i det offentligprivate samarbeidet og mellom gårdeiere, virksomheter, festivalarrangører og andre. Her må alle gode krefter trø til, smiler sentrumslederen.

Hva skjer på Solsiden?

Utover at det alltid er sol der, kan du holde deg oppdatert på utviklingen og reelle nyheter før de står i avisen.

Flere saker

Bydelen trenger dette prosjektet!

Jeg vil sterkt oppfordre alle parter til å dra dette lasset sammen. Oppskriften må være å ha en åpen og konstruktiv prosess der de involverte setter seg ned ved bordet for å finne løsninger som fungerer for alle.
All articles loaded
No more articles to load