Kaipromenaden

Området dreier seg på mange måter om Solsiden kai, med anløp av byferger og reisende til og fra.

Til kaien og gaten innover ligger næringsbygg med arbeidsplasser og bykvartaler med boliger.

Sjøfrontparken er et bredt belte mot Stavangers skyline. Her ligger ulike aktivitetsflater, en generøs sjøpromenade og flere grønne plassrom. I Kvidavigå er dagens kvaliteter videreforedlet, med en sjøfrontpark, et felleshus, båtplasser og mange former for sjøkontakt.

Sjøbad
Foto: Aker Brygge

Det legges opp til generøse park- og plassrom langs sjøfronten.

Landskapsbuffer

Fint beplantet og nøye lydtestet grenseområde mot Rosenberg.

Kaipromenaden

Møteplass i forkant boligene, med restauranter og uteservering.

Kontorbyggene

Disse kommer mellom buffersonen og boligene.

Kvidavigå

Oppgraderes betydelig, til en koselig badeplass.

Boligene

Framtidsrettede boliger, med smarthusteknologi.

Hva skjer på Solsiden?

Utover at det alltid er sol der, kan du holde deg oppdatert på utviklingen og reelle nyheter før de står i avisen. Klikk her for å motta nyhetsbrev.