Landskapsbuffer

En støybuffer, med 15 meter høyde i hele lengden, avskjærer effektivt støyen fra verftet.

Støybufferen er utformet som nye haller mot verftsområdet. Disse kommer i tillegg til dagens produksjonsforhold, og forbedrer både arbeidsforhold og mulighetene for arbeidstyper som skal skjermes for været. Mot byutviklingsområdet er støybufferen utformet som et landskap; et stort grønt tak som kan være et tilskudd til de grønne mellomrommene rundt bebyggelsen.

Landskapsbufferen vil på sikt også romme næringsbebyggelse. Den vil ha henvendelse mot byutviklingsområdet og adkomsten fra Solsiden kai. Samtidig ligger det en mulighet for direkte kopling til verftsiden ned gjennom landskapsbufferen.

Et stort grønt tak vil bli et tilskudd til de grønne mellomrommene rundt bebyggelsen.

Illustrasjonsfoto
Det blir også frodig rundt kontorbyggene.
En grønn start på dagen, er en god start på dagen.
Illustrasjonsfoto

Landskapsbuffer

Fint beplantet og nøye lydtestet grenseområde mot Rosenberg.

Kaipromenaden

Møteplass i forkant boligene, med restauranter og uteservering.

Kontorbyggene

Disse kommer mellom buffersonen og boligene.

Kvidavigå

Oppgraderes betydelig, til en koselig badeplass.

Boligene

Framtidsrettede boliger, med smarthusteknologi.

Hva skjer på Solsiden?

Utover at det alltid er sol der, kan du holde deg oppdatert på utviklingen og reelle nyheter før de står i avisen. Klikk her for å motta nyhetsbrev.