Kvidavigå

I Kvidavigå er dagens kvaliteter videreforedlet, med en sjøfrontpark, et felleshus, båtplasser og mange former for sjøkontakt.

Byutviklingen planlegges med en bebyggelse og landskap som gir kvaliteter tilbake til både Buøy og byen. Det legges opp til generøse park- og plassrom langs sjøfronten.

Bebyggelsen danner rom som er utformet slik at det oppstår tydelige steder: Sentrumsvendte Solsiden kai med, sjøfrontparken med aktivitetsflater og Kvidavigås maritime miljø. Området knyttes til omgivelsene via et grøntdrag og gangbro mot Buøyskogen og skolen.

Foto: Tjuvholmen, Oslo
Foto: Tjuvholmen, Oslo

I Kvidavigå er dagens kvaliteter videreforedlet, med en sjøfrontpark og et felleshus, båtplasser og mange former for sjøkontakt.

Landskapsbuffer

Fint beplantet og nøye lydtestet grenseområde mot Rosenberg.

Kaipromenaden

Møteplass i forkant boligene, med restauranter og uteservering.

Kontorbyggene

Disse kommer mellom buffersonen og boligene.

Kvidavigå

Oppgraderes betydelig, til en koselig badeplass.

Boligene

Framtidsrettede boliger, med smarthusteknologi.

Hva skjer på Solsiden?

Utover at det alltid er sol der, kan du holde deg oppdatert på utviklingen og reelle nyheter før de står i avisen. Klikk her for å motta nyhetsbrev.